polis

Ne polis ne de sen bana inanıyorsun, bu yüzden söylesene, ne hakkında konuşmak istiyorsun?

Police don't believe me, you don't believe me, so tell me, what do you want to talk about?

Polis memuru için çok üzgünüm ama bu konuda hiçbir bilgim yok.

I'm very sorry about your police officer, but I don't know anything about it.

Senin nasıl bir polis memuru olduğun hakkında hiçbir fikrim yok, ama çok iyi bir öğretmensin.

I have no idea what kind of police officer you are but you're a very good teacher.

O benim arkadaşım ve iyi bir polis ama sana hiç bir şey anlatmaz.

He is my friend, and he's a good cop, and he's not gonna tell you anything.

Hayır, ben evli değilim ama bir polis memuruyum.

No, I'm not married, but I'm a police officer.

Hey, sen bir polis memurusun. Neden ona yardım etmiyorsun?

Hey, you're a police officer, why don't you help her?

Bence polisi şu an polisi aramak iyi bir fikir değil.

I don't think it's a good idea to call the police right now.

Sen iyi bir kötü polis değilsin ve ben de çok kötü bir iyi polisim.

You are not a good bad cop, and I am a very bad good cop.

Sizi görmek isteyen bir polis memuru var.

There's a police officer who wants to see you.

Ben insanları korumak için polis oldum. Onları mutlu etmek ve güvende hissettirmek için.

I wanted to become a cop to protect people, to make them feel happy and safe.