Turkish-English translations for profesör:

professor · prof · other translations

profesör professor

İnanın bana, profesör, altı yıldır ben de kendime aynı soruyu soruyorum.

Believe me, professor, I've been asking myself the same question for six years.

İşte bu yüzden Profesör tekrar içeriye gitti.

That's why the professor went back inside.

Profesör Stanley, ne var?

Professor Stanley, what is it?

Click to see more example sentences
profesör prof

Özür dilerim Profesör Tripp.

I'm sorry, Prof. Tripp.

Profesör Walgate beş yıl önce bir kriz geçirdi.

Prof. Walgate had a stroke about five years ago.

İyi akşamlar Profesör Hosquith, bu Howard Bannister.

Good evening, Prof. Hosquith, this is Howard Bannister.

Click to see more example sentences