profili

Daha karmaşık bir profil yaratmak için mükemmel bir fırsat bu.

It's the perfect opportunity to build a more complex profile.

Bu sadece onun Facebook profili ve biz daha sadece birkaç haftadır çıkıyor.

It's just her Facebook page and we've only been going out a couple of weeks.

Sen de bir profil sitesine üyesin, değil mi?

You're a member of a profile site, right?

Zeki bir adam Hayali bir internet profili için yaratıcı yönetmen değil.

He's a bright guy. He's not the creative director for an imaginary Internet start-up.

Ne güzel bir profil!

What a beautiful profile!

Ben bir profil istemiyorum Bir isim lazım bana.

I don't want a profile. I need a name.

Senin profilini görmek ister misin Charlie?

You want to see your profile, Charlie?

Evet ama ama DNA profili sisteme kayıtlı değil.

Yeah, but the DNA profile isn't in the system.

Bu bir terörist için profil olduğunu.

That's the profile for a terrorist.

Bu ön cephesi, ama yan profili çok daha güzel.

This is the front, but the side profile is much better.