programı

Aslında program çoktan bitti, en azından senin için.

Actually, show is already over at least for you.

Bir tür bilgisayar programı olduğunu biliyorum ama tek bildiğim bu.

I understand it's some sort of computer program, But that's all I know.

Bu o tür bir program değil.

It's just not that kind of show.

Bu bir oyun programı olacak.

It's gonna be a game show.

Bugün çok özel bir programımız var.

We have a special show today.

Bu akşam çıkıyoruz ve bu hafta için program yaptık bile.

We're going out tonight and we've already made plans for this week.

Bu akşam harika bir programımız var.

We've got a great show tonight.

Ama o sadece bir bilgisayar programı sonuçta değil mi?

But she's just like a computer program then, right?

Bu gece programa geliyorsun, değil mi?

You're coming to the show tonight, right?

Bu program için değil, doğru mu?

This isn't for the show, right?