rölesi

Standart bir Borg sinaptik rölesi gibi görünüyor.

It looks like a standard Borg synaptic relay.

Bu bir güç rölesi.

It's a power relay.

Kırık bir ODN hattı kayıp bazı şahsi eşyalar hasarlı bir tarayıcı rölesi.

Broken ODN line some missing personal items a damaged scanner relay.

Bir güç rölesi kaybettik.

We lost a power relay.

Bu bir kalkan yansıtma rölesi.

It's a shield emitter relay.

Arızalı güç rölesi.

Faulty power relay.

Alıcılar açık, kontrol rölesi aktifleştirildi.

Receptors open. Control relays activated.

Anlaşılan yön bulma rölesi aşırı yüklendi.

Looks like the navigational relay's overloaded.