Turkish-English translations for radyatör:

radiator · other translations

radyatör radiator

Radyatör, bir şey saklamak için çok iyi bir yer değil.

The radiator isn't an ideal place to hide something.

Bu bir radyatör yanığı değil bayan.

This is not a radiator burn, ma'am.

Alternatör de değil. Peki ya bu? O radyatör hortumu, Bay Monk.

It's not the alternator. what about that? that's the radiator hose, mr. monk.

Click to see more example sentences