Turkish-English translations for razı:

willing · consented · agreed · other translations

razı willing

Ama bu almaya razı olduğum bir risk?

But it's a risk I'm willing to take.

Jake, bu almaya razı olduğum bir risk.

Jake, that's a risk I'm willing to take.

Ve o bunu kabul etmeye razı mıydı?

And he was willing to accept that? Yes

Click to see more example sentences
razı consented

Ama, benim için büyük bir sevinç, Bu inanılmaz kadın benim çocuğumun annesi. Nihayet benim gelinim olmaya razı oldu.

But, to my great joy, this incredible woman the mother of my child has finally consented to be my bride.

Yardım etmeye razı olduğu için çok şanslıyız.

We are very fortunate he's consented to help.

O zaman razıyım.

Then I consent.

Click to see more example sentences
razı agreed

Ama sonra, baskılar altında razı olacak.

But then, under protest, he will agree.

Reis Haraldson için neden bu kadar büyük bir cenaze töreni yapmaya razı oldun?

Why have you agreed to grant Earl Haraldson Such a big funeral.

Fakat Bayan McCoo'nun bir arkadaşı dul bir bayan Charlotte. .beni yanına almaya razı oldu.

But a friend ofMrs McCoo,. .a widow, Mrs Charlotte Haze,. .agreed to accommodate me.

Click to see more example sentences