Turkish-English translations for rehine:

hostage · pawn · other translations

rehine hostage

Hayır, ama Sherlock, rehine, o yaşlı kadın, bütün bu süre boyunca oradaydı!

No, but Sherlock, the hostage, the old woman, she's been there all this time!

Ellerinde bir rehine var.

They've got a hostage.

Rehine pazarlık ekibi beş dakika sonra burada. Belediye başkanına bildirildi.

Hostage negotiation team here in five minutes and the mayor's been notified.

Click to see more example sentences
rehine pawn

Rehin dükkanları bir gün için bile yarım aylık faiz alır.

Pawn shop takes half a month interest even for a day.

Tin Tin adında bir müşterin tarafından bir yıl önce rehin olarak bırakılmış.

Lt was pawned here a year ago by a customer of yours named Tin Tin.

Bir rehin dükkanına ait değil.

Doesn't belong in a pawn shop.

Click to see more example sentences