Turkish-English translations for reklam:

commercial · advertisement, advertising · ad · publicity · promotional, promotion · advert · plug · promo · spot · other translations

reklam commercial

Bu lanet reklam için iyi para aldım.

I paid good money for this goddamn commercial!

İşte benim reklam geliyor, altı, beş, dört

Here comes my commercial. In six, five, four

Büyük bir reklam imtihanım var.

I've got a big commercial audition.

Click to see more example sentences
reklam advertisement, advertising

New York şehri, büyük bir reklam ajansı.

New York City, big advertising agency.

Benim bu reklam ajansı için.

To this advertising agency of mine.

Neyse, yine de iyi reklam oldu.

Oh, well. It's still good advertising.

Click to see more example sentences
reklam ad

Ve harika bir televizyon reklamı ve bu harika akşam için teşekkür etmek istiyoruz.

And we want to thank you for a wonderful evening with the wonderful television ad.

Bu reklam için en uygun kişi o.

He's just the right person for this ad.

Sana söylüyorum, bu reklam sana seçimi kazandıracak.

I'm telling you, this ad wins you the election.

Click to see more example sentences
reklam publicity

Stüdyo için harika bir reklam, ve asıl önemli olan bu, değil mi?

It's great publicity for the studio, and that's all that matters, right?

Hayır, kötü reklam kadar kötü başka birşey yok.

No, there's no such thing as bad publicity.

Bu Mahi'ye karşı bir taktik mi yoksa ucuz bir reklam mı?

ls this a tactic against Mahi or a cheap publicity stunt?

Click to see more example sentences
reklam promotional, promotion

Para var, ama aynı zamanda reklamlar

There's the money, but also the promotion

Bu harika bir reklam!

This is great promotion!

Bunlar bu haftanın reklam teşhiri için Bay Selfridge'e gerekenler.

These are Mr Selfridge's requirements for this week's promotional displays.

Click to see more example sentences
reklam advert

Sarı sünger adam çizgi filmi, spor haberleri, ağız temziliği reklamı Arctic Blue

Yellow cartoon sponge man, sports news, mouthwash advert, Arctic Blue

Bir tane reklam vardı.

There was one advert

Bir gay dergisine reklam ver, en son göt-delici vibratörler hakkinda bir reklam.

Put an advert in a gay mag, advertising the latest in arse-intruding dildos.

reklam plug

Ve bu utanmaz reklamdan sonra, teşekkür ederim

And after that shameless plug, I thank you.

Onlar hala reklam.

They're still plugs.

Ama onun reklamı hızlı düşünmesi sayesinde

But thanks to his quick-thinking plug

reklam promo

Skeçler, reklamlar, web içeriği. Gelecek sezon için fikirler.

Sketches, promos, web content thoughts for next season.

reklam spot

Hayır, gazete reklamı, el ilanları, radyo reklamları.

No, no, it means newspaper ads, flyers, radio spots.