resmen

Dürüst olmak gerekirse, ben bir boşanma alabilir emin değilim Ben bile emin değilim çünkü resmen evlisin.

To be honest, I'm not sure you could get a divorce because I'm not even sure you're officially married.

Özür dilerim ama bu resmen delilik!

I'm Sorry Come on this is crazy.

Bu adam resmen deli.

This man is really crazy.

Tamam, o zaman bu benim için resmen bir zaman kaybı.

Okay, well, then this is now officially a waste of my time.

Teğmen, bu resmen bir hata.

Lieutenant, this was a mistake.

Tebrikler, resmen bir adamın hayatını mahvettin.

Congratulations. You've officially destroyed a man's life.

Tanrı aşkına! Bu resmen intihar!

For God's sake, this is suicide!

Bu kız resmen vahşi bir hayvan.

This girl is a wild animal.

İki ay içinde, Birleşik Devletler resmen onlara ait olur.

In two months, the United States officially belongs to them.

Bu bilgi resmen beni öldürüyor!

This information is killing me!