ritim

Bayanlar ve baylar, kalp ritmi ve nabız var.

Ladies and gentlemen, we have a rhythm and a pulse.

Eşsiz bir ritmi var, ama tamamı farklı değil

It's got a unique beat, but not entire different from

Ritim ve blues?

Rhythm and blues?

Paul, bize ritim ver.

Paul, give us a beat.

Kim bilebilirdi ki dünyanın, müzik ve dans ile ritim ve alkışlarla canlanabildiğini

Who knew the world could be spirited With dance and music, with rhythm and clapping

Kalp ritmi ve nabız normal.

Normal heart rate and pulse ox.

İşte bu gerçek bir ritim.

That's a real rhythm.

O çığlık atıyordu, ve onun kalp ritmi yükseliyordu.

She kept screaming, and her heart rate kept climbing.

Bu sanat formu ritim, anlam ve iletişimden oluşur.

That art form includes rhythm, meaning and communication.

Bu bir çeşit kalpte ritim düzensizliği.

It's a sort of abnormal heart rhythm.