ruh

Nasıl bir hasta ruhlu insan böyle bir şeyi yapabilir?

What kind of a sick person would do something like that?

Bu dünyada bir sürü hasta ruhlu insan var.

There's a lot of sick people in this world.

O bir hayalet değil ama kesinlikle kayıp bir ruh.

She's not a ghost but she's definitely a lost soul.

Ne olduğunu bilmiyorum ama bir hayalet gibiydi. Bir şeytan da olabilir. Ya da bir ruh.

I don't know what, but it was something like a ghost, a demon, or a spirit.

İyi bir adamsın ve güzel bir ruhun var.

You're a good man, and you have a beautiful soul.

Ruhlar ve insanlar için yeni bir çağ başlayacak ve ben de onlara yeni Avatar olarak önderlik edeceğim.

Now a new era for spirits and humans will begin, and I will lead them all as the new Avatar.

Bir yıl içinde öbür tarafta saf bir ruh olmak için bir şansın olacak.

In a year, you'll get another chance for the other side, to be a pure spirit.

Ne çeşit hasta ruhlu biri bunu yapar ki?

what kind of sick person would do that?

Yardım et "Lastik Ruh"Dün ve bugün," Sihirli Gizemli Gezi", "Beyaz Albüm

Maybe. Help! Rubber Soul Yesterday and Today, Magical Mystery Tour, The White Album.

Eğer ruh diye bir şey varsa, buralarda bir yerde olmalı.

If there's such a thing as a soul, he must be here somewhere.