ruhumuz

Bu dönüşüm sarsıcı olabilir, sadece bizim için, ruhumuz için değil, ama etrafımızdakiler için de.

Now, that conversion can be traumatic, not only for ourselves, our souls, but for those around us.

Bu bizim kötü ruhumuz.

This is our evil spirit.

Ruhumuz bu mu doktor?

Is that our spirit, doc?

Bizim ruhumuz var.

We've got spirit

Ama ruhumuz boyun eğmez.

But our spirit is indomitable.