söylemiyorlar

Eğer herhangi bir şey bilen biri varsa, hiçbir şey söylemiyorlar.

If anyone knows anything they're not saying nothing.

Neden bize bir şey söylemiyorlar?

Why aren't they telling us anything?

Artık bana bir şey söylemiyorlar.

They don't tell me anything anymore.

Bir şey var sürece Bana söylemiyorlar.

Unless there's something you're not telling me.

Bize bir şey söylemiyorlar.

They're not telling us anything.

Resmi olarak hiçbir şey söylemiyorlar.

Officially, they're saying nothing.

Hayır, Gedevan, yalan söylemiyorlar.

No, Gedevan, they're not lying.

Esaret altında şarkı söylemiyorlar.

They don't sing in captivity.