söyleyeceğim

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Bu çok komik çünkü benim de sana söyleyeceğim bir şey var.

This is really funny because I have something to tell you too.

Ama önce sen bana onun nasıl olacağını bir söyle. Sonra muhtemelen ben de sana aynı şeyi söylerim.

But first, you tell me how you think that's gonna happen, and then I'll probably say the same thing.

İyi. Çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

Good, because there's something important I want to tell you.

Ben sana bir şey söylerim, sen bana bir şey söylersin.

I tell you something, you tell me something.

Sonra sana ne dediğini söylerim yarın sabah ilk olarak, tamam mı?

Then I'll tell you what he said first thing tomorrow morning, okay?

İlk olarak, sana bir şey söyleyeceğim. .Seni mutlu edecek bir şey.

First, I'm gonna tell you something That will make you happy.

Benim de sana söyleyeceğim bir şey var.

I have something to tell you too.

Sana tek bir şey söyleyeceğim bu da çok zor bir şey kimse konuşmanı dinlemek istemiyor.

I'll tell you one thing and this is very hard nobody wants to hear you talk.

Sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı?

I'll tell you something, all right.