sözü

Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama şimdi bu önemli değil. Bana söz ver.

I know it sounds strange, but that's not what's important right now, so promise me.

Peki, teşekkür ederim, ama size söz veriyorum, bu kocaman bir şey olmayacak çünkü bir şey olmayacak.

Well, thank you, but I promise you, it's not going to be huge because nothing is going to happen.

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Her şey için özür dilerim ama söz veriyorum bu son soru.

I'm sorry to do this to you right now, but last question, I promise.

Ama söz veriyorum, bir gün bir yere taşınacağız ve senin gerçek dostların olacak.

But I promise you, one day, we're gonna move somewhere, and you're gonna get real friends.

İyi bir çocuk ol ve sana söyleneni yap. Bir de dikkatli olacağına dair bana söz ver.

You be a good boy, and you do what you're told, and promise me you'll be careful.

Sana söz veriyorum, benim için tek ve son kadın sen olacaksın.

I promise that you will be the only and the last woman for me.

Şimdi, uslu bir kız olacağına dair bana söz ver, tamam mı?

Now, promise me Promise me you're going to be a good little girl, okay?

Ama sadece bana söz ver, önümüzdeki iki gün boyunca sadece sen ve ben

But just promise me, for the next two days it's just you and me.

Şimdi, söz veriyorum söz veriyorum bu kez herşey farklı olacak.

Now, I promise I promise things are gonna be different this time around.