Turkish-English translations for süreç:

process · period · progress · course · phase · cycle · other translations

süreç process

Aşk kimyasal bir süreç ama biraz daha karmaşık bir durum.

Love is a chemical process, but it's a little more complicated than that.

Ve bu süreç içinde bir iblis yardımcı oldu.

And you helped a demon in the process.

Sen ve ben ve sanatsal süreç

You and me and the artistic process

Click to see more example sentences
süreç period

Eğitim sürecin bir yıl önce sona erdi.

Your training period ended a year ago.

Ne yazık ki kötü bir süreç bu.

Unfortunately it is a terrible period.

Yani "deneme süreci," bu bir kod mu?

Well, "trial period," is that a code?

Click to see more example sentences
süreç progress

Bu bir süreç Jim.

This is progress, Jim.

Biliyorsun, terapi devam eden bir süreçtir, ve ilerleme adım adım sağlanır.

You see, therapy is an ongoing process, and the progress is incremental.

Bugün, tam süreç raporu ve bilgi istiyorum.

I want a full progress report and POs today.

Click to see more example sentences
süreç course

Elbette, acil bir durum olmadığı sürece.

Unless, of course, it's an emergency.

Niyetin bu olmadığı sürece tabii ki.

Unless that's your intention, of course.

Yeni bir Tonka uzaktan kumandalı buldozeri olmadığı sürece tabi.

Unless of course it's the new Tonka radio-controlled play bulldozer.

Click to see more example sentences
süreç phase

Bu sadece bir süreç ve yakında geçecek.

It's just a phase and it'll pass.

Dr. Keller bunun geçecek bir süreç olduğunu söylüyor.

Dr. Keller says it's a phase that will pass.

Merak etme, bu süreç de geçecek.

Don't worry. This phase will pass.

süreç cycle

Bütün bir süreç.

The whole cycle.

Dünya'nın su döngüsü, daimi bir yenilenme süreci gibi.

The Earth's water cycle is a process of constant renewal.