süreçlerle

Ya biyolojik olarak üretilir ya da çamur volkanları gibi aktif jeolojik süreçlerle oluşur.

It's all produced either biologically or by active geological processes like mud volcanoes.