sürecine

Ama bu sadece bir gün daha sürecek.

But it's only gonna last for one more day.

Ve uzun süredir ilk kez, kendim için bir şey istedim.

And for the first time in a while, I wanted something for myself.

Bu şey bütün gece sürecek mi?

Is this gonna take all night?

Ama tatlım, ikimiz de biliyoruz ki bu, o kadar uzun sürmeyecek.

But, honey, you and I both know it's not gonna take that long.

Hey, sana bir süredir anlatmaya çalıştığım bir şey var. Ama bu bana gerçekten tuhaf geldi.

Hey, um, there's something that I've been trying to tell you, but it felt really weird.

Bunun hakkında bir süredir düşünüyorum çünkü bunu daha önce de duydum.

I've been thinking about this because I've heard it before.

Bu işi çok uzun bir süredir yapıyorum arkadaşım.

I've been doing this for a long time, my friend.

Evet, ama niye bu kadar uzun sürdü?

Yeah, but why does it take so long?

Bu yüzden bu kadar uzun sürdü.

That's why you took so long.

Uzun bir süredir onun gibi bir şey görmedim.

I haven't seen anything like that in a long time.