Turkish-English translations for sıfır:

zero · nothing · o · nil · minus · zilch · nought · naught · other translations

sıfır zero

On, dokuz, sekiz yedi, altı, beş dört, üç, iki bir, sıfır!

Ten, nine, eight seven, six, five four, three, two one, zero!

Yerçekimi sıfır, oksijen seviyesi sarı.

Gravity: zero. Oxygen level: yellow.

Dokuz, üç, sekiz, sıfır.

Nine, three, eight, zero.

Click to see more example sentences
sıfır nothing

O bir hiçti Bir sıfır, sıfır

He was a nothing A zero, zero

Dört lüks bina, dört büyük vurgun ve elde var sıfır.

Four luxury buildings, four major scores, and we got nothing.

Adam bir, domuz sıfır.

Adam, one! Pig, nothing!

Click to see more example sentences
sıfır o

Sıfır, aynı bir gece önceki gibi.

O. Just like the night before last.

Her zaman bir mazeretin var değil mi çift sıfır Sıfır.

There's always an excuse, isn't there, Double-O Zero?

Katil, sıfır negatif peşinde.

The killer's after O negative.

Click to see more example sentences
sıfır nil

Solunum değişken, nabız düzensiz, kan basıncı neredeyse sıfır.

Respiration erratic, pulse irregular, blood pressure almost nil.

St Lawrence iki, biz her zamanki gibi sıfır.

St Lawrence two and we as usual zero Nil

Everton sıfır Norwich sıfır.

'Everton nil, Norwich nil. '

Click to see more example sentences
sıfır minus

T-eksi on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır ateşleme.

T-minus ten, nine, eight, seven, six, five four, three, two, one, zero.

Sıfır eksi iki.

Zero minus two.

Sıfır eksi beş.

Zero minus five.

Click to see more example sentences
sıfır zilch

Nada, zilch, zip, sıfır.

Nada, zilch, zip, zero.

Hiçbir şey, sıfır.

No nothing, zilch.

sıfır nought

Yeni bir R-sıfır var, Ellis.

We have a new R-nought, Ellis.

sıfır naught

Hiç, sıfır, bomboş.

Nothing, zero, naught.