We also found translations for word sir in English.

sır

Şimdi sırada ne var?

Now what do I do?

Güzel bir kız ama sıradan bir kız.

She's a pretty girl, but she's just a girl.

Böyle ufak bir kız için çok büyük bir sır olduğunu düşündü.

He thought it was a very big secret for such a small little girl

Sıradan bir adam olmak istiyorum ve bu hayat bana yetiyor.

I just want to be a guy and that's life enough for me.

Biliyor musun, şu anda hiç sırası değil.

You know what? Now is not the time.

Şimdi sıradan bir adam.

He's just a man now.

Peki büyük bir tenis egzersizi ile sıradan bir tenis egzersizi arasındaki fark nedir?

Okay, so what's the difference between a big tennis practice and a regular tennis practice?

Bak, o sıradan bir adam, tamam mı?

Look, he's just a guy, okay?

Bu sabah aramızda bir tane sır vardı, şimdi iki tane var.

This morning we had one secret between us, now we have two.

Ben de seni ama şimdi sırası değil.

I love you, too, but not now!