sırtında

Sırtın için küçük bir şeyler ister misin?

You want a little something for your back?

Bu senin sırtın için.

That's for your back.

Bak, bu senin sırtın.

Look, it's your back.

Bak, burada Ve şimdi sırtında

Look, here and now your back

Sırt için çok iyi.

Very good for back.

Bu benim sırtım mı?

Is that my back?

Çok güzel bir sırtın var.

You have a beautiful back.

Başka bir odada sırt var burada.

There's another room back here.

İri bir sırt iyi değil.

A big back is not good.

Oh, ne güzel bir sırt.

Oh, my, what a nice back.