sağ

Sağ ol ama sana söylemem gereken bir şey var.

Thank you, but there's something I need to tell you.

Sağ ol. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

Thanks. two, three, four, five, six, seven, eight.

İçki için sağ ol ama ben bir adam arıyorum!

Thanks for the drink but now I'm looking for a man!

Dinle, bugün benimle geldiğin için sağ ol.

Hey, listen, thanks for coming with me today.

Seni tekrar görmek güzeldi ve haberler için sağ ol.

Real nice to see you again, and thanks for the news.

Evet, sağ ol. Onları da bir daha görürsen, lütfen ara beni.

Yeah, thank you And if you see them again, please give me a call

Sağ ol ama şu anda çok önemli değil bu.

Thank you, but not really important right now.

Bugün geldiğin için sağ ol, teşekkür ederim.

Well, thanks for, thanks for coming out here today.

Bugün benimle geldiğin için sağ ol.

Thank you for coming with me today.

Selam, geldiğin için sağ ol dostum.

Hey, thanks for coming down, man.