sağlayanlar

Bu hızlı değişen dünyada, yalnızca en iyi uyum sağlayanlar hayatta kaldı.

In this fast-changing world, only those who adapted best survived.