sağolsun

Başınız sağolsun, Bayan Christian.

My condolences, Mrs. Christian.

Başınız sağolsun, bayan Waldorf!

Our deepest condolences, Ms. Waldorf.

Başınız sağolsun, Bayan Fuller.

My condolences, Miss Fuller.

Başınız sağolsun, Don Diego.

My condolences, Don Diego.

Başınız sağolsun Bayan Russo.

My condolences, Mrs. Russo.

Başınız sağolsun. Babanız için.

Our condolences for your father.

Yeniden başın sağolsun, Charlie.

My condolences again, Charlie.

Ve şimdi, herkes bebek kurtarıcısı olduğumu düşünecek Ogwehoweh Rezervasyon Gazetesi sağolsun.

And now everybody's gonna think I'm a baby-saver thanks to the Ogwehoweh Reservation Newsletter.

Başınız sağolsun, Bayan.

Our condolences, Madame.

Başınız sağolsun, İmparatoriçe Xie.

My condolences, Empress Xie.