sabıkası

Etkileyici bir sabıkası var.

He's got an impressive record.

Hayır sabıkası, şiddetle ilgili bir kaydı yok.

No no criminal record, no history of violence.

Burada sabıkası olan var mı?

Anybody here with a criminal record?

Bir sabıkası var mı?

Does he have a record?

Ama başka bir sabıkası yok.

Yet no other criminal record.

Adamın sabıkası var mı?

This guy have a record.

Onun bir sabıkası var.

He's got a record.

Sabıkası seni rahatsız etmedi mi?

His record didn't bother you?

Richard Hector Dunn. Etkileyici bir sabıkası var.

Richard Hector Dunn, impressive arrest record.

Louise Ellis sadece senin hackleyebileceğin mühürlü bir suç sabıkası var.

Louise Ellis has a sealed criminal record that only you can hack into.