sahamıza

Bilinmeyen bir uçan gemi hava sahamıza girdi.

Unidentified flying craft entered our airspace.

Amerikalılar hava sahamıza giriyorlar.

Americans are entering our airspace.