Turkish-English translations for sahne:

scene · stage, staging · performing · act · setting, set · theater · sequence · theatre · bandstand · scenic · other translations

sahne scene

Daha önce cinayete sahne olan yer şimdi normal bir apartman dairesi.

A place that was a murder scene before is now a normal apartment.

Bekle, Sam'le aranızda önemli bir sahne daha var.

Wait, there's another important scene between you and Sam.

İşte en sevdiğim sahne

Here's my favorite scene.

Click to see more example sentences
sahne stage, staging

Ama bana başka bir sahne ve başka bir parti verin çok mutlu olurum.

But, yeah, give me another stage and another party and I'm really happy.

Lütfen, ölü ya da diri, beni sahneye çıkar.

Please. Dead or alive, take me on the stage.

Sadece şu an değil, bu gece sahnede de.

Not just now; tonight on that stage.

Click to see more example sentences
sahne performing

Jade bir kaç saat içinde sahneye çıkacak ve ben orada olacağım.

Jade is performing in a few hours, and I'm gonna be there.

Basit bir performans sahnesi, tatlım.

The simple act of performance, sweetie.

Senin gibi sahne sanatçısı değilim anne.

I'm not a performer like you, Ma.

Click to see more example sentences
sahne act

Şimdi bayanlar ve baylar Bir sonraki sahne için büyük bir alkış!

Now ladies and gentlemen a very big round of applause for our next act!

Yatak bir ölü hayvan sahnesi gibi görünüyor.

The bed looks like a dead animal act.

Perde İki, Sahne İki.

Act Two, Scene Two.

Click to see more example sentences
sahne setting, set

Çok iyi bir sahne olacak.

It's gonna be a great set.

Belki de burada bir sahne yazmalıyız.

Maybe we should set a scene here.

Bu sosyal bir sahne.

It's a social setting.

Click to see more example sentences
sahne theater

Burası güzel bir sahne. Ne?

This is a beautiful theater.

Yeni bir tür sahne adamı o, Tony.

He's a new kind of theater man, Tony.

Gideon için, Kaos Sahnesi'nde çalmıştım.

Played the Chaos Theater, for Gideon.

Click to see more example sentences
sahne sequence

Biliyorum, bu bir hayal sahnesi.

I know. It's a fantasy sequence.

Harika olacak, müthiş bir dövüş sahnesi

It'll be great, a great fighting sequence.

Tam bir aksiyon sahnesi!

What an action sequence!

Click to see more example sentences
sahne theatre

NEW HAVEN TİYATROSU SAHNE GİRİŞİ

NEW HAVEN THEATRE STAGE ENTRANCE

Burası tiyatro sahnesi, William.

This is the theatre, William.

Burası eskiden Eltinge Sahnesi değil miydi?

Wasn't this formerly the Eltinge theatre?

sahne bandstand

Amerikan Orkestra Sahnesi, Philadelphia.

American Bandstand, Philadelphia, PA.

Bu arada Oscar, sahne tamamen senin.

By the way, Oscar, Bandstand's all yours.

sahne scenic

Tiyatro, oyunculuk, sahne tasarımı.

Theater, acting, scenic design.

Sahne tasarımı, James Fitzsimmons.

Scenic design, James Fitzsimmons.