sahnesini

Daha önce cinayete sahne olan yer şimdi normal bir apartman dairesi.

A place that was a murder scene before is now a normal apartment.

Bir öpüşme sahnesi var ve bizim bir aktrise ihtiyacımız var ve sen harikasın.

And we have a kissing scene, and we need an actress and you are amazing.

Bu gerçekten önemli bir sahne.

It's a really important scene

Ama bana başka bir sahne ve başka bir parti verin çok mutlu olurum.

But, yeah, give me another stage and another party and I'm really happy.

Bu bir hikaye için çok iyi bir sahne olmaz mıydı?

Wouldn't this make a great scene for a story?

Bu harika bir sahne.

This is a great scene.

Bu gerçekten sıkıcı bir sahne

This is a really boring scene.

Başka ne olduğunu bilmiyorum, ama bir sahnesi böyle.

I don't know what else happens, but that's one scene.

Tanrım, evet. Çok güzel bir sahneydi.

God, yeah, that was beautiful.

Yani Bu bir aşk sahnesi, değil mi?

No, but I mean it's a love scene, right?