sanatçının

Eğer insanlar sanatım için bana para vermek isterse bu beni profesyonel bir sanatçı yapar.

If people want to give me money for my art, that just makes me a professional artist.

Bir sanatçı olduğum için çok üzgünüm, çünkü para ve güç size göre her şey demek.

I'm sorry for being an artist, since money and power mean everything to you.

Ya sen bana böyle büyük bir sanatçı olduğunu neden söylemedin?

And why didn't you tell me you were such a great artist?

Herkes büyük bir sanatçı olmayabilir, ama büyük bir sanatçı her yerden çıkabilir.

Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere.

Mutlu olmayı hak ediyor. Bir sanatçı olarak, bir arkadaş, bir kız çocuğu olarak

She deserves to be happy as an artist, as a friend, as a daughter.

Çok yetenekli bir sanatçı olduğunu ve bir müzede çalıştığını söylediler, değil mi? ve bir dul olduğunuzu

That you're a very talented artist and work for a museum, right? And, uh, you're a widow.

O zaman henüz bir sanatçı olmaman iyi bir şey, değil mi?

Well, it's a good job you're not an artist yet, then, isn't it?

Hayatını yetenekli, hünerli bir sanatçı olarak yaşamak Senin için kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil.

It would not be a bad thing for you to live your life as a talented and skilled artist.

Dinle, Carlos büyük bir sanatçı ve bu ailenin bir dostu.

Listen, Carlos is a great artist And a friend of this family

O gerçek bir sanatçı ve ne istediğini biliyor.

He's true artist and he knows what he wants.