sanatçısı

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Bayanlar ve baylar, iyi akşamlar, Sanat Üretim Fonu bağış gecesine hoş geldiniz.

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Art Production Fund benefit.

Yani bu berbat ama ona göre, bu bir sanat eseri.

I mean, it's terrible, but, to him, this is a piece of art.

Bu, sanat dünyası için mükemmel bir gün.

This is a great day for the art world.

Ve sanat adında bir öğretmenin olduğu bir şov fikrim var.

And I have an idea for a show about a teacher named Art.

Güzel bir kız büyük bir sanat eseri gibi

A beautiful girl Is like a great work of art

Bu bir çeşit "Savaş Sanatı" değil mi?

This is like an "Art of War" thing, right?

Sanat hakkında bir şey biliyor musun?

Do you know anything about art?

Siz ve ben, sanat ve bilim. Bizimkisi mükemmel evlilik.

You and me, art and science we're the perfect marriage.

Öyle mi? Bilinçli bir düşünce şiir, sanat, müzik ya da edebiyat değil.

Is it not conscious thought not poetry, or art, or music, literature.