sandviçi

Hayır, sadece bir çorba ve yarım sandviç, benim için de bütün bir sandviç

No, just a soup and a half sandwich and a whole sandwich for me. Ah. Hello.

Bana bir kahve ve bir sandviç verdiler.

They gave me a coffee and a sandwich.

Ya da bir fincan kahve ve bir sandviç?

Maybe a cup of coffee and a sandwich?

Sadece ona bir sandviç yap, lütfen.

Just make him a sandwich please.

Bu gerçekten güzel bir sandviç.

This is a really good sandwich.

Sandviç ya da yiyecek bir şeyler ister misiniz?

Would you like a sandwich or something to eat?

Ama önce bana bir sandviç getir.

But first get me a sandwich.

Hayır. Bu benim için mükemmel bir sandviç.

This is a perfect sandwich, you know.

Düşünüyordum da aşk tuhaf şey ve bir de sandviç olsa diye düşünüyordum.

I was thinking, uh love is strange, and I was thinking about a sandwich.

Bu sizin için özel bir sandviç.

This is a special sandwich for you.