saniye

Tamam, sadece bir saniye ver bana, sadece bir saniye.

Okay, just give me one second, just one second.

Sadece kapa çeneni ve beni bir saniye dinle.

Just shut up and listen to me for a second.

Bak, sadece bana bir saniye ver!

Look, just give me a second!

Evet ama bir saniye bekle.

Yeah. But wait a second.

Sekiz saniye, yedi, altı, beş, dört üç, iki, bir, haydi!

Eight seconds, seven, six, five, four, three, two, one, go!

Bana sadece bir saniye ver.

Just give me a second.

Sadece bir saniye için buraya gel.

Just come here for a second.

Bana bir saniye ver, tamam mı?

Just give me a second, okay?

Bekle. Bekle bir saniye.

Wait, wait, wait a second.

Sadece bir saniye bekle.

Just wait a second here.