sapkınlık

Bazen, acaba bizim Josie bu sapkınlıkları kasten mi yapıyor merak ediyorum.

Sometimes I wonder if our Josie does these twisted things deliberately.

Tanrı böyle bir sapkınlığa asla izin vermez.

The Lord would never allow such an aberration:

Ve herkes bunun tamamen bir sapkınlık olduğunu düşündü

And everybody thought that was completely warped

Bu bir sapkınlık değil.

That's not an aberration.

Homo neandertallere göre mutant kuzenleri homo sapienler bir sapkınlık sonucu doğdu.

To Homo neanderthalensis, his mutant cousin Homo sapiens, was an aberration.

Öfke, sapkınlık, şiddet, sahtekârlıksahtekârlık, hainlik.

Anger, heresy, violence, fraud, treachery.

Evet, fakat Hayır, bunun sapkınlık olduğuna eminim.

Yes, but No, I'm sure it's an aberration.

Ne istersen onu de, ama sapkınlık bu.

Call it what you want, but it's heresy.

Bu tam bir sapkınlık.

This is such a perversity.

Ya da böyle sapkınlıklara tenezzül etmemenizi.

Or you wouldn't stoop to such aberrations.