sapkınlık

Tenebre, insan davranışları ve sapkınlıkları hakkında konuşmuştu.

Tenebrae" a novel about" appartent behaviour and human perversion.

Fakat tuhaf bir düşünsel sapkınlığa kapılarak

But in some strange perversity of thought

Kes sesini! bugün yapılan sapkınlık için ağlıyorlar!

Shut up! over the perversion committed today!

Bu sebepsiz bir ısrar, bir teori,.. sapkınlık.

It's an obstinacy, a theory a perversity.

Ve sapkınlığa empati göstermek?

And empathy the aberration?

Bu sapkınlığa nasıl vaaz verirsin?

How could you preach this heresy?

Senin sapkınlığın nefret uyandırıcı, Teal'c.

Your heresy is an abomination, Teal'c.

O doğanın bir sapkınlığı.

He's a perversion of nature.

Sapkınlık, kabul et.

Heresy. Accept it.

Ekstazi! Sapkınlık ve mistik sodomizasyon.

Ecstasy! perverse and mystic sodomization