sarhoşlardan

Henri beş para etmez bir alkolikti, ben de sarhoşlardan nefret ederim.

Henri was a worthless alcoholic, and I abhor sloppy drunks.