sarmal

Kimliği tamamen belirsiz olan bir tek sarmal.

This is a completely unidentified single strand.

Sarmal bir şeyden bence. Tirbüşon gibi bir şey.

I think it's something spiral, like a corkscrew.

Siyah bir sarmal, içinde ince sarı bir halka var.

A black spiral, within it a thin, yellow coil.

Bu bir sarmal.

It's a spiral.

O sadece bir sarmal.

It's just a swirl.

Evet, bir düzine kısa sarmal lokuslarda tekrar ediyor.

Yeah, a dozen short tandem repeat loci in common.

Kara Sarmal Gücü!

Black spiral Force!

Ben Tehlike Ehren, ve bu Thor, ve bu da "MİNİ-SARMAL".

I'm Danger Ehren, here with Thor, and this is the Mini-Loop.

Sarmal, geometrik, değil mi?

Fractal is a geometric, right?

Ayrıca uyanışı sembolize eden sarmal bir bilinç.

Also symbolizes the awakening of the coiled up consciousness.