sarman

Sarışın bir kadın yeni bir işim olduğunu söyledi. İkinci bir şans. Ama hiçbir şey bilmiyorum.

A blonde woman told me I'd been given a new job, a second chance, but I don't know anything.

İki, üç, dört Benim adım Peyton, Sahte sarışın Peyton

Two, three, four my name's peyton fake, blond peyton

Ben profesyonel bir sporcuyum o da sarışın bir hava durumu sunucusu ama öyle bir şey değildi.

I'm a professional athlete, she's a blonde weather girl, but it wasn't like that.

Seksi sarışın bir kız arkadaşım, bir dolap dolusu özel tasarım kıyafetim ve sahilde bir evim var.

I have a hot blonde girlfriend, a closet full of designer clothes and a beach house.

Şimdi geri sar.

Now back up.

Benim adım Peyton Sahte sarışın Peyton

My name's peyton fake, blond peyton

Mükemmel çift, mükemmel araba, mükemmel elbiseler sarışın, Amerikalı mükemmel bir eş.

Perfect couple, perfect car, perfect clothes, perfect little blonde American wife.

Dinle, dostum, biliyorum bir anlaşmamız vardı, ama sarışın onu almış olmalı.

Listen, friend, I know we had a deal, but the blonde must've taken it.

Dur, dur, dur. Şunu söyle, sarışın bir kız var orada?

Wait, wait, wait, just tell us is there a blonde girl there?

Sana onun sarışın, solgun benizli, mükemmel ve güzel ve mükemmel olduğunu söylemiştim.

I told you she's blonde and pale and perfect and beautiful and perfect.