Turkish-English translations for sarsıcı:

traumatic · shocked, shocking, shock · unsettling · startling · other translations

sarsıcı traumatic

Bu dönüşüm sarsıcı olabilir, sadece bizim için, ruhumuz için değil, ama etrafımızdakiler için de.

Now, that conversion can be traumatic, not only for ourselves, our souls, but for those around us.

Bence bu çok sarsıcı olur.

I think that would be traumatic.

O kadar da sarsıcı değil.

Well, it's not that traumatic.

Click to see more example sentences
sarsıcı shocked, shocking, shock

Ve bu, beni sarstı.

And that shocked me.

Bu gerçek sanat Acıtır ve sarsar ve seni sonsuza kadar değiştirir.

That's real art it hurts and it shocks and it changes you forever.

Bir şeyler uydur. Beni sars.

Invent something, shock me.

sarsıcı unsettling

Ki bu hem şaşırtıcı hem sarsıcı, çünkü bu kesinlikle saygıdeğer bir gazetecinin sahip olmak isteyeceği bir özellik değil.

Which is both surprising and unsettling, because that's certainly not a trait any respectable journalist would want to possess.

Bu durum çok sarsıcı olacak.

This is going be very unsettling.

Bazı deneyimler çok sarsıcı olabilirler.

Certain experiences can be very unsettling.

sarsıcı startling

Jules, bu hafta sarsıcı bir şey keşfettim.

Jules, I had a startling revelation this week.