Turkish-English translations for savaşçı:

warrior · fighter · fighting · combat, combatant · soldier · champion · warlike · militant · other translations

savaşçı warrior

Çok çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir ülkede bir savaşçı, boş gözlü bir savaşçı yaşardı.

A long, long time ago in a land far, far away, there lived a warrior warrior with empty eyes.

Fakat uygun bir eğitimle çok güçlü bir savaşçı olabilirsin.

But with the proper training, you could be a powerful warrior.

Gerçek bir savaşçı için, anladın mı?

For a real warrior, you know.

Click to see more example sentences
savaşçı fighter

Genç usta, açıkça görülüyor ki sen iyi bir savaşçı olmak için doğmuşsun.

Young master, you were obviously born to be a good fighter.

O bir savaşçı, aynı annesi gibi.

He's a fighter, like his mother.

Fakat bu adam bir savaşçı.

But the guy's a fighter.

Click to see more example sentences
savaşçı fighting

Senin gibi yüce bir savaşçı yeterince cesur bir savaşı var Bire bir?

Is a great warrior like you brave enough to have a fight one on one?

Gerçek bir savaşçı diğer gün savaşmak için bugün kaçar.

The true warrior runs today and lives to fight another day.

Savaşçı bir tanrı değilim.

I'm not a fighting god.

Click to see more example sentences
savaşçı combat, combatant

Savaşçı Carl bir yolunu bulur.

Combat Carl finds a way.

Savaşçı Carl asla pes etmez.

Combat Carl never gives up.

Hayır, Savaşçı Carl asla pes etmez.

Nah, Combat Carl never gives up.

Click to see more example sentences
savaşçı soldier

Aslında, ben de iyi bir savaşçı olmak isterdim.

In fact, I wanted to be a good soldier too.

Ben de iyi bir savaşçı oldum.

And I have been a good soldier.

İşte bu gerçek savaşçı ruhu, asker!

Well, that's the spirit, soldier!

Click to see more example sentences
savaşçı champion

Şimdi Blackwell Savaşçıları yeni ulusal şampiyon oldular.

So the Blackwell Warriors are the new national champions.

Kapa çeneni. ve biz Kuduriks'i arıyorduk! Savaşçıyı mı?

Shut up.. and we are looking for Justforkix Ah..the champion

Savaşçı ve şampiyon.

Challenger and champion.

savaşçı warlike

Hoş geldiniz savaşçı Gotlar.

Welcome, ye warlike Goths.

savaşçı militant

Evet ama savaşçı korkağım.

Yes, but a militant coward.