sayılar

Evet ama benim için o kadar iyi sayılmazdı.

Yeah, but that wasn't good enough for me.

Bu o kadar da kötü sayılmaz değil mi?

Now, that's not so bad, is it?

Bayanlar ve baylar, sayın Başkan.

Ladies and gentlemen, the President.

Pek iyi bir isim sayılmaz, değil mi?

It's not a very good name, is it?

Sayın Başkan, bayanlar ve baylar

Mr President, ladies and gentlemen

Evet pek iyi sayılmaz.

Yeah, not all good.

O kadar da kötü sayılmaz, değil mi?

Well, this isn't too bad, is it?

Eh bu pek bir şey sayılmaz, değil mi?

Well, that's not very much, is it?

Bu o kadar da kötü sayılmaz.

Well, that's, that's not so bad.

Tüm bildiğim bu. O yüzden artık senin sorunun sayılmaz.

That's all I know, so it's not really your problem anymore.