Turkish-English translations for sayın:

honor, honorable · dear · madam · reverend · mister · other translations

sayın honor, honorable

Bu çok tehlikeli bir adam Sayın Yargıç.

This is a very dangerous man, Your Honor.

Ama benim görüşüm bu, Sayın Yargıç.

But that's my point, Your Honor.

Ben savunma avukatıyım Sayın Hakim.

I'm a defense attorney, Your honor.

Click to see more example sentences
sayın dear

Sayın Hâkim, ben bugün buraya tek bir şey için geldim.

Dear Judge, I am here today, I came for one thing.

Sayın Bay ve Bn. Roberts Frank beni dövdü.

Dear Mr. and Mrs. Roberts Frank hit me.

Sayın Efendim, Bay Winston Churchill.

Dear sir, Mr Winston Churchill.

Click to see more example sentences
sayın madam

Çok teşekkür ederim, Sayın Başkan.

Thank you very much, Madam President.

Bir şey daha var, Sayın Başkan.

One more thing, Madam President.

Kusura bakmayın, Sayın Başkan, ama vakit geldi.

I'm sorry, Madam President, but it's that time.

Click to see more example sentences
sayın reverend

Sayın peder, küçük bir sorun var.

Reverend, we have a little problem.

İşte bu da benim haberim sayın rahip.

Well, here is my news, reverend.

Peder, bunu günah çıkarma olarak sayın. İstedim ki

Reverend, consider this a confession, I wanted

Click to see more example sentences
sayın mister

Sayın çok özel ajan ben sizin çok özel en yakın arkadaşınız olamam.

Mister Very Special Agent I can't be your very special best friend.

Gerek yok, sayın başkan.

No need, mister president.

Avukata 'sayın bayım' diye başlansa uyar mı?

Can you say'd ear Mister' for a lawyer?

Click to see more example sentences