sayesinde

Güzel bir karım var, iki de güzel çocuğum. Hepsi de kardeşim sayesinde.

I have a beautiful wife, two beautiful children, all because of my brother.

Ama hep senin gibi insanlar sayesinde.

But always with people like you.

Hepsi bu küçük adam sayesinde.

All because of this little guy.

Ama artık hepsi bitti, o adam sayesinde.

But it's over now, thanks to that guy.

Ama bütün bunlar küçük adam sayesinde değişti.

But all that's changed, thanks to you, little man.

Evet bu adam sayesinde.

Yeah, thanks to this guy.

En azından bir parçası senin tanıdığın biri sayesinde.

At least in part because of someone you know.

Oh, bu gerçekten tatlı, Mike, sayesinde.

Oh, that's really sweet, Mike, thanks.

Tiyatro sayesinde tanışmıştık ve üç ay önce de çıkmaya başladık.

We met through the theater company and started dating three months ago.

Onun sayesinde, biz bir aileyiz.

Because of her, we're family.