seçimdir

Bu iyi bir seçimdir.

It's a very good choice.

Harika bir ses, sadece bir kutsama değil, aynı zamanda bir seçimdir.

You know, a great voice isn't only a blessing, it's also a choice.

Bu bir doğa yasası değildir çok özel bir seçimdir.

That's not a law of nature that's a very specific decision.

İyi olmak da bir seçimdir.

Being nice is a choice.

Her şey bir seçimdir!

Everything is a choice!

Dediğiniz zaman, bu zor bir seçimdir.

When you say, it's a difficult choice.

Peki, bu kişisel bir seçimdir, Joel.

Well, that's personal choice, Joel.

Değişim bir seçimdir, değil mi, Roman?

Change is choice, right, Roman?

Her zaman güzel seçimdir.

Always a great choice.

Rover, her zaman popüler bir seçimdir.

Rover, that's always a popular choice.