sebebini

Sebebi bu değil, değil mi?

That's not why, is it?

Bir hata yaptım, ve şimdi sebebini biliyorum çünkü sen özel değildin, değil mi?

I made a mistake, and I know now why because you were special, were you?

Ama sebebi bu değil mi?

But that's why, isn't it?

Ve bazen de bir şey yapmak adına başka bir şey yapmak başka bir şeyin olmasına sebep olur.

And sometimes, just doing something for the sake of doing something, will make something else happen.

Gördün mü? Bu da gerçekten bir sebep daha olabilir.

See, and this would really just be one more thing.

Her ne ise, o arabaya girmek için iyi bir sebebi vardı.

Whatever it was, he had a good reason for getting into that car.

Sen bana iyi bir sebep söyle ben de doğru mu, değil mi söyleyeyim.

Why don't you give me a good reason and I'll tell you if it's true.

Bak, Daniel, sadece benim daha iyi bir fikrim olmaması bir şey yapmamak için bir sebep değil.

Look, Daniel, just because I don't have a better idea is no reason to do anything.

Ve Ve o benim karım, bu sebeple hakkındaki her şeyi biliyorum.

And.. And she's my wife so I know everything about her.

Sebebi ne olursa olsun bu bir şans ve bunu kabul etmelisin.

Well, whatever the reason, this is a chance and you must take it.