We also found translations for word sedan in English.

sedan

Kocası dört ay önce kayboldu ve o zamandan beri ses seda yok.

The husband disappeared four months ago, and he hasn't been heard from since.

Güçlü ve sessiz sedasız. Ve ne zaman ihtiyacın olsa hep burada. Neyse işte.

It's strong and quiet and always here when you need it or whatever.

Sonunda bizim için sessiz sedasız bir gece.

Finally, some peace and quiet for us tonight.

Şimdi kuzeye gittikleri sanılan Dr. Miles Bennell ve Becky Driscoll siyah beyaz bir Ford Sedan'dalar.

Dr. Miles Bennell and Becky Driscoll now believed heading north in a black and white Ford sedan

Dün gece yarısı, bir kamyon ve bir sedan çarpışarak nehre düştü.

Midnight last night, a truck and a sedan crashed and fell into the river

Bir saniye, başka bir mavi sedan da o kamyoneti takip ediyor.

Wait a second, another blue sedan following that truck.

Ama senin için gri bir Ford sedan seçtim.

But I've chosen for you a grey Ford sedan

Dışarda siyah bir Ford sedan var.

There's a black Ford Sedan outside.

Biz altın rengi bir sedan arıyoruz.

We're looking for a Gold Sedan.

Küçük siyah bir sedan.

A small black sedan.