senaryosuydu

Ama bu kötü bir durum senaryosuydu, değil mi?

But that was the worse case scenario, right?

Şimdiye kadar, oldukça normal bir boşanma senaryosuydu. Birkaç çürük, birkaç kırık tabak, balığın üzerine işeme.

So far, it's a pretty normal divorce scenario, a few bruises, some broken dishes, pissed-on fish.