sentezlemeye

Doktor ve Malcolm birkaç ampul inaprovalin sentezlemeye çalışıyor.

The Doctor and Malcolm are synthesizing ampoules of inaprovaline.