sesi

Ne var biliyor musun? Şu anda, her şeyden fazla ihtiyacım olan şey sessiz ve yalnız bir gece.

You know what, right now, more than anything, I just need a quiet night alone.

Artık sessiz olur musun! Çok önemli bir görüşmem var ve bu benim son şansım.

Now can you stay quiet I have an important meeting and it is my last chance

Bayanlar ve baylar, lütfen sessiz olun.

Ladies and gentlemen, please, quiet, quiet.

Evet, evet, bu onun sesi.

Yeah, yeah. That's her.

Tamam, ben ses iyi değil biliyorum, ama hiçbir şey olmadı, tamam mı?

Okay, I know it doesn't sound good, but nothing happened, okay?

Bir araba sesi duydum sandım ama ortalıkta bir şey yok.

I thought I heard a car, but there's nothing out there.

Kes sesini de bana bir içki ver!

Shut up and give me a drink!

İster inan ister inanma ama bu benim de en sevdiğim ses değil tamam mı?

Believe it or not, it's not my favorite sound, either, all right?

Kes sesini ve onu rahat bırak!

Shut up and leave her alone!

Hey, hey, bak siz ikiniz burada kalın ve sessiz olun tamam mı?

Hey, hey. Look, I want you two to stay up here and keep quiet.