sevdalanmaydı

Anna Strong çocuksu bir sevdalanmaydı.

Anna Strong was a childish infatuation.